Tema: Občina Turnišče razpisuje štipendije za študente

Občina Turnišče je objavila Javni razpis za podelitev štipendij za študijsko leto 2023/2024 Razpis je namenjen študentom s statusom študenta dodiplomskega in podiplomskega študija v javno veljavnem študijskem programu v RS ali tujini, s stalnim bivališčem v Občini Turnišče, razpisujejo pa štiri štipendije v višini 150,00 EUR/mesec. Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni letnik na […]