Tema: Kako pravilno izmerimo krvni tlak

Visok krvni tlak ali arterijska hipertenzija je zdravstveno stanje, pri katerem je kronično zvišan sistemski krvni tlak. O hipertenziji govorimo kadar je vrednost krvnega tlaka nad 140/90 mmHg (ambulantno merjenje), oziroma 135/85 mmHg izmerjeno doma. Za sladkorne bolnike veljajo vrednosti, ki so pod 130/80 mmHg. Visokega tlaka običajno ne občutimo. Dolgotrajno zvišan krvni tlak okvari […]