Tema: Izjava za javnost - Invalidska kolizija se razvija in dodatno financira

KulturaZa-mislipred 171 dnevi
· Sistem reprezentativnosti je vprašljiv (politično, spomniti velja na zahteve za razpis referenduma, ki pa ni bil izveden, ker je SIOS glasove za referendum zlorabil in ni vložil zahteve[1]) in zastarel (sprejeti precej pred MKPI) predvsem pa ne služi svojemu ključnemu namenu: da bi se čim bolj učinkovito država lahko posvetovala z vsemi ključnimi relevantnimi deležniki, ki so se minimalno uskladili v tem polju (sistem je treba primerjati z drugimi takimi forumi, na primer konfederacijami sindikatov, sindikati po panogah, delodajalskimi združenji ..). · Najprej je neustrezen zato, ker že reprezentativne invalidske organizacije zakon iz leta 2002 pretežno definira na medicinski način (diagnoze oz. vrste invalidnosti, zakon omenja npr., "mednarodno klasifikacijo") ne pa v t. i. na človekovih pravicah utemeljenem modelu razumevanja invalidnosti (MKPI velja od leta 2008), pa še tu ne dosledno, npr. celo duševno zdravje pade ven, tudi če gre za medicinske invalidnosti. Kako se dokazuje včlanjenost, je posebna zgodba, saj posamezna oseba lahko član štirih ali petih invalidskih organizacij. Vključene invalidske organizacije zastopajo interese prek 115.000 slovenskih invalidov. Ključni problem je torej, da sistema že formalno ne uokviri, ne zajame vseh ljudi z invalidnostmi, nekateri v sedanjem sistemu sploh niso zastopani in njihovih interesov očitno nihče ne zastopa (že omenjeno duševno zdravje, demenca ...). To je že problem statusa invalidske organizacije, statusa reprezentativne invalidske organizacije, ne le problem sveta invalidskih organizacij, ki je le krona vsega. Sistem še slabše deluje na ravni krovne interesne organizacije oz. sveta IO v praksi. NSIOS svoje posebne krovne reprezentativnosti v zadnjih letih ni izboljšal, ampak se je le poslabšala; poleg tega očitno krši 3. odstavek 25. člena zakona, ki je jasen: V nacionalnem svetu so vse članice enakopravne. V nacionalni svet se lahko vključi vsaka invalidska organizacija, ki to želi in deluje na državni ravni. NSIOS je uzurpiral stanje in vse organizacije postavil pred dejstvo, da se lahko zgolj pridružijo že prej obstoječemu lobby SIOSU (s pravili izpred časa nastanka zakona), torej so vsi ostali podrejeni oz., se mu lahko pridružijo le na podlagi njihovih pogojev taki kot. A tudi to ni dovolj, saj je treba upoštevati, da se ne porušijo obstoječa razmerja moči, ki so praviloma »zgodovinsko pogojena«. Ključno je razčistiti, kaj ta svet sploh predstavlja: predstavlja mehanizem za domnevno večinsko usklajevanje interesov organizacij ljudi z invalidnostmi? Če je tako posvetovalno telo smiselno v javnem interesu (to, da obstaja, da usklajuje interese), to ne pomeni, da so njegova stališča po vsebini izraženi javni interes oz. pravilna smernica politiki? Prioritet invalidske organizacije seveda ne smejo določati same (le sodelujejo pri tem), ampak morajo biti prioritete skladne s prevladujočim javnim interesom. Določitev javnega interesa je naloga države, nekateri deli javnega interesa so zapečeni v zakone, v temeljne človekove pravice, druge določa sproti politika. Torej je to demokratično vprašanje. Torej svet že po zakonu ne sme imeti ekskluzive: država se je izrecno dolžna o vsem posvetovati tudi z drugimi reprezentativnimi organizacijami in sploh vsemi invalidskimi organizacijami. Morala pa bi se, zaradi MKPI z vsemi organizacijami ljudi z invalidnostmi (torej posameznike s težavami v duševnem zdravju, z demenco, alzheimer ...). Kako neintegritetno sistem deluje, najbolje ponazori "usklajevanje" interesov pred vsakoletnim odločanjem FIHO o financiranju programov: kar se zmenijo na NSIOS, to postane vsebina sklepov FIHO. NSIOS je pač "le" najmočnejši lobi, ki skrbi za svoje člane in nikogar drugega. Ni organizacija, ki skrbi za interese vseh ljudi z invalidnostmi: res je prav narobe, oni so varuhi "invalidskega varstva", statusa quo med statusi invalidov (ki se neupravičeno razlikujejo v tem kakšne pravice določajo za posamezno skupino ljudi) in obramba pred spremembo paradigme ki jo prinaša MKPI. Če bi invalidnost pravilno razumeli bi bilo vse primerljivo, zato bi se sistem spremenil in bolj uravnotežil. Kaj lahko NSIOS pokaže na področju zavzemanja za človekove pravice - sedijo v vseh mogočih svetih in delovnih skupinah, majo šefa FIHO, MDDSZ jim »je« iz roke, stanje pa je stagnacija (npr. raven nedostopnosti je zastrašujoča) in se marsikje celo poslabšuje (regresija), ne pa izboljšuje - npr. odvzemi volilne pravice, sedaj regresija pri osebni asistenci, število skrbništev se množi, ne upada? [1] https://www.24ur.com/novice/slovenija/referendum-glede-zakona-o-invalidih.html https://www.dnevnik.si/23920 https://www.dnevnik.si/23920 ...