Tema: Državljani! Združite vse svoje sile v blaginjo naše domovine!

31. oktober je v Sloveniji praznik, dan reformacije. Istega dne se spominjamo tudi enega od korakov k samostojnemu upravljanju slovenskega ozemlja, kot...