Tema: Sonaravno z vodami

Slika članka
Sonaravno z vodami
Povodenj, poplava. Učili so nas, da je največja nevarnost poplav takrat, ko se v gorah topi sneg in potoki in reke polni vode drvijo v nižine. Ljudje so od nekdaj urejali vodotoke, da bi se tej nevarnosti izognili.