Tema: Navdih najde v opazovanju ljudi in njih čustvovanju

Slika članka
Navdih najde v opazovanju ljudi in njih čustvovanju
Najlepše darilo za zaključek šolanja na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju si je Paulina Lina Tomažič, bodoča študentka primerjalne književnosti in francistike, napisala kar sama. V času, ko so se nekje v Ljubljani preštevale točke za njeno zlato...