Vir: 24kul

ponedeljek, 12. junij 2023

Slovenija24kulpred 259 dnevi
Slika članka
Podpišite peticijo: Za zaščito bolnikov in ostarelih pred medicinsko zastrupitvijo (evtanazijo in asistiranim samomorom)
Spodaj podpisani odločno zavračamo predloge po uzakonitvi medicinske zastrupitve bolnih in ostarelih. Prepričani smo, da je zastrupitev bolnih in ostarelih nesprejemljivo dejanje, ki ne sme imeti mesta v naši domovini. Zato prosimo politike, zdravnike, druge zdravstvene delavce ter vse državljanke in državljane, da zavrnejo ta nehuman predlog t.i. »zastrupljevalskega lobija« iz naslednjih razlogov:  1. Medicinska zastrupitev bolnikov in ostarelih je v neposrednem nasprotju s 17. členom Ustave R. Slovenije, ki določa, da je človekovo življenje nedotakljivo ter da v Sloveniji ni smrtne kazni.  Peticijo podpišite na tej povezavi: Za zaščito bolnikov in ostarelih pred medicinsko zastrupitvijo (evtanazijo in asistiranim samomorom) 2. Kdor vzame življenje človeku, se po 115. členu Kazenskega zakonika kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let. Ubijanje ljudi z zastrupitvijo velja za najtežja kazniva dejanja.  3. Zastrupljevanje bolnikov in ostarelih ima za cilj zmanjšati izdatke za zdravljenje in pokojnine. T.i. “zastrupljevalski lobi” v svojem predlogu zakona odkrito navaja stroške za bolne in ostarele kot enega glavnih razlogov za sprejem tega zakona. Prav tako navajajo, da se bo delež smrti z medicinsko zastrupitvijo v nekaj letih ustalil na okoli 3-4% t.j. okoli 800 ljudi na leto. 4. Uzakonitev zastrupljevanja bolnih in ostarelih (evtanazije in asistiranega samomora) bo vodila v povečanje samomorov v vseh starostnih skupinah ter postopno uzakonitev medicinske zastrupitve tudi drugih skupin ljudi. To se dogaja v državah, ki so to že uzakonile npr. na Nizozemskem, Španiji in v Belgiji. Zastrupljevalski lobi želi v Sloveniji legalizirati uporabo strupa pentobarbital, ki ga v ZDA uporabljajo za izvajanje smrtne kazni. 5. Medicinska zastrupitev bolnikov in ostarelih v obliki evtanazije in samomora s pomočjo predstavlja grozljivo nevarnost za varnost ranljivih ljudi, ki se čutijo osamljene in odvečne.  6. Legalizacija medicinske zastrupitve bo mlade z običajnimi težavami, ki sodijo k odraščanju, spodbujala k razmišljanju o končanju življenja. Ljudem, ki razmišljajo o samomoru, je potrebno pomagati, ne pa jim dajati spodbude in potrditve, da je to prava pot v življenju. Slovenija je že desetletja država z eno največjih stopenj samomorilnosti med vsemi državami sveta.  7. »Zastrupljevalski lobi«, ki nam vsiljuje medicinsko zastrupitev bolnih in ostarelih hoče zlorabiti zdravstvene in socialne zavode ter domove za ostarele za nagovarjanje bolnih in ostarelih za medicinsko zastrupitev. Prav tako bodo preko medijev reklamirali medicinsko zastrupitev kot t.i. pravico bolnih in ostarelih. To je sprevrženo in spominja na nacizem.  8. Zdravniki so izbrali svoj poklic in zahtevno šolanje zato, da bi pomagali ljudem živeti. T.i. zastrupljevalski lobi in vlada jih ne smeta siliti, da bodo svoje znanje uporabili za sejanje smrti ter v prelom Hipokratove prisege. Podpiramo zdravnike, ki množično zavračajo medicinsko zastrupitev bolnih in ostarelih.  Spodaj podpisani pozivamo vse zdravnike, medicinske sestre in medicinske tehnike ter farmacevte, da strokovno povzdignejo glas proti etično sprevrženemu zakonu in prepričajo politike, da naloge zastrupljevanja bolnih in ostarelih ne bodo prevzeli na svoje rame in svojo vest. Prav tako naj zaščitijo zdravstvene prostore in domove za starejše kot varne kraje, kjer bo za bolnike in ostarele poskrbljeno in v katere zastrupljevalski propagandisti ne bodo imeli dostopa. Današnji bolni in ostareli so v času svojega življenja veliko delali in prispevali k družbeni blaginji, zato zaslužijo sočutje, pomoč in blaženje bolečin v težkih preizkušnjah, ne pa nagovarjanja v smrt. Bodimo družba sočutja in prijaznosti do bolnih in ostarelih. Spodaj podpisani se strinjam, da sem obveščen/a o aktivnostih za zaščito bolnikov in ostarelih pred zakonom, s katerim hočejo uvesti medicinsko zastrupitev bolnih in ostarelih.   Gibanje za otroke in družine Peticijo podpišite na tej povezavi: Za zaščito bolnikov in ostarelih pred medicinsko zastrupitvijo (evtanazijo in asistiranim samomorom)
Slovenija24kulpred 259 dnevi
Slika članka
Evropsko sodišče za človekove pravice izdalo presenetljivo sodbo glede poljskega zakona o zaščiti življenja
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je s presenetljivo odločitvijo zavrnilo zahtevo aktivistov zagovornikov ubijanja nerojenih otrok, ki so poskušali izpodbijati poljske zakone za zaščito življenja. Skupina osmih žensk je trdila, da poljski zakon, ki pred splavom ščiti nerojene otroke s posebnimi potrebami, krši njihove človekove pravice. Vendar je ESČP odločilo, da je njihov primer nedopusten zaradi pomanjkanja dokazov. Sodišče je v sporočilu za javnost pojasnilo: Sodišče je ugotovilo, da pritožniki niso predložili nobenih prepričljivih medicinskih dokazov, ki bi dokazovali, da so bili v resnični nevarnosti, da bi jih zakonske spremembe iz leta 2020 neposredno prizadele. Prav tako niso predložili nobenih dokumentov v zvezi z njihovimi osebnimi okoliščinami, zaradi česar ni bilo mogoče oceniti njihovega individualnega položaja. Posledice zakonodajnih sprememb za tožeče stranke so bile torej preveč oddaljene in abstraktne, da bi lahko trdile, da so "žrtve" v smislu Evropske konvencije o človekovih pravicah. Žal je to le eden od številnih izzivov; sodišče je opozorilo, da na obravnavo čaka še približno 1000 podobnih primerov. ESČP ima tudi dolgo zgodovino spodbujanja splava in je že prej izpostavilo Poljsko. Sodišče je pred tem celo trdilo, da je cenzuriranje govora, ki podpira življenje, "nujno". Zadevni zakon je bil sprejet leta 2021; pred njegovo uveljavitvijo je bilo na Poljskem 98 % splavov posledica prenatalne diagnoze invalidnosti. Po sprejetju zakona je število opravljenih splavov strmo upadlo, in sicer s 1.076 v letu 2020 na le 107 v letu 2021. Od takrat so na Poljskem potekali številni protesti, vključno z nasilnimi protesti in primeri požigov, ki so jih zagrešili zagovorniki splava. V nedavnem primeru so aktivisti za splav med mašo vdrli v katoliško katedralo, kričali in metali letake za splav. Vendar jih je sodnik okrožnega sodišča oprostil vseh obtožb in dejal, da je poznanski nadškof Stanisław Gądecki proteste sprožil proti sebi in katedrali samo zato, ker je glasno izražal podporo zakonodaji za življenje.
Slovenija24kulpred 259 dnevi
Slika članka
Ali bodo tudi v Sloveniji začeli z ubijanjem zapornikov z medicinsko zastrupitvijo?
V zadnjih sedmih letih je Kanada medicinsko zastrupila (evtanazirala) več zapornikov kot katerakoli druga država, ki spremlja in beleži takšne podatke, in dokazi kažejo, da nekateri to izkoriščajo, da bi se izognili zaporni kazni. V zadnjih sedmih letih je bilo v Kanadi evtanaziranih devet zapornikov, kritiki pa so zelo zaskrbljeni zaradi pomanjkanja preglednosti in zunanjega nadzora. Jessica Shaw, znanstvenica z Univerze v Calgaryju, je vložila zahtevo za dostop do informacij o evtanaziji v kanadskih zaporih in ugotovila, da je tretjina vseh prošenj zapornikov za evtanazijo odobrena. To je precej manj od 81-odstotne odobritve v splošni populaciji, vendar za to ni bilo podano nobeno pojasnilo. Tiskovni predstavnik kanadskih kazenskih ustanov (Correctional Services of Canada - CSC) je za CTV News povedal: "Zaradi varovanja zasebnosti trenutno ne moremo zagotoviti podrobnejše razčlenitve teh številk." Shaw je pomanjkanje podrobnosti opisal kot "skrivnostno na več načinov" in dodal, da "[nas] skrbi, kaj se dogaja, (in) kaj se ne dogaja, za rešetkami in za zaprtimi vrati". Za CTV News je povedala: "Zdi se mi, da je postopek pri ljudeh, ki umirajo z zastrupitvijo v zaporu, zelo drugačen kot pri ... splošnem prebivalstvu Kanade." O zaskrbljujočem pomanjkanju preglednosti je za CTV News spregovoril tudi Ivan Zinger, kanadski preiskovalec kazenskih zavodov. V okviru svoje vloge mora preiskati vse smrti v priporu, razen primerov samomora z zastrupitvijo in medicinske zastrupitve (evtanazije). "Iz nekega nenavadnega razloga je CSC uspelo pridobiti izjemo [od] te zahteve," je dejal. "Ves čas izpostavljamo [to zadevo], vendar nimamo podatkov, oni pa nam jih niso dolžni posredovati. In to je problem." Možnost prisile Shaw je izrazil zaskrbljenost zaradi prisotnosti paznikov, ki lahko, četudi nehote, izvajajo pritisk na zapornike. "Resnično se moramo posvetiti vprašanju, ali lahko nekdo ustrezno privoli, če ga na primer opazuje paznik, ali ima kdo svobodno izbiro, ko so mu bile odvzete številne pravice," je dejala. Med pogovori z zaporniki je Shawova ugotovila tudi, da nekateri med njimi medicinsko zastrupitev (evtanazijo) in pomoč pri samomoru z zastrupitvijo razumejo kot način, kako se izogniti zaporni kazni.  Eden od zapornikov, James (ni njegovo pravo ime), ji je dejal: "[Zakaj nam ne bi dali še ene možnosti? Zakaj nam ne bi namesto tega, da davkoplačevalci plačujejo milijone dolarjev (za naš čas v zaporu), dali te možnosti, da gremo v medicinsko zastrupitev (evtanazijo)?" Raziskovalci so ugotovili, da so 17 prošenj za evtanazijo vložili dolgoletni zaporniki, ki jih je "motiviralo stalno in neznosno psihično trpljenje v priporu". Tako Zinger kot Shaw sta izrazila tudi pomisleke glede vpliva omogočanja evtanazije zgolj na podlagi duševne bolezni. Zinger pravi, da podatki kažejo, da ima kar 75 % oseb v zveznih zaporih diagnozo duševnega zdravja, študije pa so pokazale, da lahko zapori poslabšajo duševno zdravje. "Če se določbe razširijo na duševne bolezni, bi lahko bilo do evtanazije upravičenih veliko več ljudi," je dejal Zinger. Tiskovna predstavnica organizacije Right To Life UK Catherine Robinson je dejala: "Vprašanja, povezana s preglednostjo, so zaskrbljujoča in CSC bi moral biti odprt glede izvajanja medicinske zastrupitve v kanadskih zaporih. Še pomembnejši pa so odkritja o tem, da bi se zaporniki s smrtjo želeli "izogniti" svoji kazni, in pomisleki o tem, kako svobodno bi lahko nekateri zaporniki privolili v medicinsko zastrupitev, kar je povsem predvidljiv rezultat uvedbe pravice do medicinske zastrupitve za zapornike." https://righttolife.org.uk/

sreda, 24. maj 2023

Slovenija24kulpred 278 dnevi
Slika članka
Ko je 75 let čas za smrt: Grozljivi film o verjetni državni evtanaziji na Japonskem
Starajoče se in osamljeno prebivalstvo na Japonskem je doseglo kritično točko. Kakšna je rešitev? Režiserka filma Plan 75 o programu prostovoljnega samomora pojasnjuje, zakaj je njen film "daleč od nemogočega". Japonska se stara hitreje kot katerakoli druga država na svetu in se ponaša z eno najvišjih pričakovanih življenjskih dob. Ženske običajno živijo do 87 let, moški pa do 81 let. Skoraj 40 % prebivalcev je starejših od 60 let, ta delež pa se bo po pričakovanjih še naprej povečeval, saj se bo število prebivalcev zmanjševalo. Japonski pari imajo v povprečju le 1,3 otroka, kar je veliko manj od 2,1 otroka, ki ga družbe potrebujejo za ohranitev stabilnosti. Japonska je nekoč starejše postavljala na vrh družbene hierarhije in je v čast njihovemu prispevku k družbi celo priredila državni praznik. Vendar ne več: Fumio Kishida, predsednik japonske vlade, je nedavno dejal, da staranje prebivalstva predstavlja "tveganje za družbo". Ob napovedi ustanovitve nove vladne agencije za reševanje tega vprašanja je dejal: "Japonska stoji na robu vprašanja, ali lahko še naprej delujemo kot družba." Chie Hayakawa v svojem novem filmu Načrt 75 predlaga politiko, ki bi jo agencija lahko preizkusila: prostovoljna evtanazija za starejše od 75 let. Namesto da bi bil vsakdo, star 75 let, v breme, v nadlego, ki odžira vire, bi se lahko preprosto prepustil mirnim, učinkovitim rokam države in se brez bolečin umaknil. Tisti, ki imajo denar in družino, lahko to storijo ob koncu dvodnevnega premijskega paketa, po zdraviliških tretmajih in posebnih obrokih. Tisti, ki tega nimajo, dobijo dovolj denarja za plačilo osnovnih pogrebnih stroškov, nato pa se uležejo na ležišče v temni in tihi sobi, ločeni z zavesami, kjer se tiho strinjajo s tem, da jih bodo umorili s plinom. "Moja družina bo tako ponosna name," je v oglasu za ta program zapisala ena od starejših žensk. "To je nekaj, o čemer bi morali razmisliti," pravi druga prijateljica, ko skupaj uživajo v sadju. Film Načrt 75, posnet v naravni svetlobi, v današnjem času, skoraj v realnem času in v skoraj dokumentarnem slogu, počasi nagovarja občinstvo, pri čemer se osredotoča na vpliv, ki ga ima program na majhno skupino ljudi v družbi, medtem ko se groza stopnjuje. Film se začne z radijskim poročilom, da je strelec začel streljati v domu za ostarele, kar je zadnji primer epidemije nasilja nad starejšimi. Novinar nemudoma nadaljuje z razpravo o uvajanju vladnega programa evtanazije. "Ves svet spremlja, kako bo uspešen," pravi. Če se to sliši kot gotska grozljivka ali distopična znanstvena fantastika, Hayakawa prosi za drugačno mnenje. "To je človeška drama," pravi. "To je preveč resnično, da bi bila znanstvena fantastika. Film sem posnela posebej zato, da bi se izognila uresničitvi takšnega programa." Program je še vedno fikcija in na Japonskem še ni bilo nobenega resničnega nasilja, povezanega s starostjo. Toda Hayakawa že skoraj desetletje opazuje japonsko družbo in je vse bolj zaskrbljena in jezna zaradi njene usmeritve. "Državno sankcionirana rešitev, kot je načrt 75," pravi, "je daleč od tega, da bi bila nemogoča v državi, ki postaja vse bolj nestrpna do socialno šibkih ljudi: starejših, invalidov in ljudi, ki nimajo denarja." Dodaja, da je v zadnjem desetletju japonski koncept samoodgovornosti postal obsedenost. "To pomeni, da moramo poskrbeti sami zase, namesto da bi se zanašali na vlado ali bili v breme družbi, kar je ustvarilo nekakšno sovraštvo do starejših in šibkih." Pravi, da pritisk prihaja od vlade in medijev. "Med tistimi, ki potrebujejo socialno pomoč, ustvarjajo sram, kar pomeni, da tisti, ki jo potrebujejo, zanjo ne zaprosijo - zaradi česar je njihovo življenje še bolj obupno. S tem pa se okužijo tudi mlajše generacije, saj se tako ustvarja velik odpor do vseh starejših." Michi Kakutani, 78-letna ženska, ki jo igra Chieko Baisho in je v središču filma, je tako obupana, da se želi izogniti prošnji za socialno pomoč, da sprejme nočno delo usmerjanja prometa ob avtocestnih delih sredi noči. Ko se vpiše v Načrt 75, dobi vsak teden 15-minutni telefonski pogovor - storitev, ki ji je

četrtek, 18. maj 2023

Slovenija24kulpred 284 dnevi
Slika članka
Osameljenost je nova svetovna epidemija
ZDA je osamljenost označila za naslednjo pandemijo, proti kateri se moramo boriti. Kot piše Luca Volonte: "Kriza osamljenosti, ki je prizadela Ameriko, bi lahko bila enako smrtonosna kot kajenje. Poleg kajenja, sladkorne bolezni tipa 2, debelosti, opioidov in alkoholizma je ameriški generalni kirurg Vivek Murthy opredelil še eno epidemijo bolezni, povezanih z življenjskim slogom, ki je 'nujna skrb za javno zdravje': osamljenost." V novem poročilu generalni kirurg navaja:  "Osamljenost ni le slab občutek. Kadar so ljudje socialno odtujeni, se poveča tveganje za anksioznost in depresijo. Poveča se tudi tveganje za srčne bolezni (29 %), demenco (50 %) in možgansko kap (32 %). Povečano tveganje za prezgodnjo smrt, povezano z družbeno odtujenostjo, je primerljivo s tveganjem vsakodnevnega kajenja in je lahko celo večje od tveganja, povezanega z debelostjo." Kaj pa je glavni razlog, da je toliko ljudi tako osamljenih? "Razkrijemo resničnost: vzroki, ki so pripeljali do sedanjega katastrofalnega stanja v ZDA, Veliki Britaniji in vseh državah na Zahodu, so nastali že pred COVID 19 in so posledica kulture politične korektnosti ter potrošniške tiranije in tiranije družbenih medijev, ki želijo, da bi bili prenasičeni najstniki in odrasli osamljeni potrošniki, nestabilni transseksualci, poliamorni prešuštniki. Posledično spodbuja etatizem in fluidne oblike družine ter sisteme samomora in evtanazije, ki pripomorejo h 'končanju človeških življenj', ki niso več produktivna ali ne prispevajo k potrošnji." Kakšna je torej rešitev? "Če ne bomo ponovno začeli s temi analizami temeljnih vzrokov in korak za korakom gospodarsko, davčno in kulturno dajali prednosti stabilnim družinskim parom (okolju, kjer se človek nauči krepostne in civilizirane mešanice odgovornosti, svobode, dolžnosti, brezplačnosti, potrpežljivosti in solidarnosti), ne bo državnega zdravila, ki bi rešilo večino umirajočih samotarjev, ki kot amebe živijo v zahodnih mestih."  

ponedeljek, 15. maj 2023

Slovenija24kulpred 287 dnevi
Slika članka
Pohod za življenje 2023 v Mariboru
Mariborski Pohod za življenje je pod streho. Hvaležni smo, da nam ga kljub deževnim dnem ni bilo treba prehoditi pod dežniki.  Bolj kot vreme, četudi prispeva k boljšemu razpoloženju, pa so nas razveselili obrazi ljudi, ki so se na Pohod za življenje odpravili prvič. Teh je bilo kar veliko, pravzaprav je večina udeležencev bila na takem dogodku prvič, kar nas je zelo razveselilo. S tem da smo se odpravili ven iz Ljubljane, smo si želeli prav tega, da bi prišli naproti ljudem tam, kjer živijo, da lahko na svojem območju pričujejo za življenje. In to so res storili z veseljem. Kajti v zraku je bilo čutiti sproščenost, mir, veselje in hvaležnost, da smo lahko skupaj, da lahko delamo nekaj dobrega za druge, da smo lahko sol in luč. Po zvočnikih je večkrat odmevala pesem Življenje je zakon, ki je bila napisana za letošnji Pohod. Kakšen bi bil svet brez tebe? Si se, dragi bralec, tega kdaj zares vprašal? V teh dneh priprave na sam Pohod v Mariboru sva s hčerko večkrat gledali video naše himne, ki so ga pripravili v mariborski ekipi. Obrazi otrok, ki se igrajo in skačejo po travi. Hčerka je to seveda želela gledati znova in znova. Meni pa so se rosile oči, ko sem gledala njen lepi obrazek in razmišljala, kakšen bi bil svet brez nje, ki je bila nenačrtovani otroček. Prišla je na svet 15 mesecev za svojim starejšim bratcem in nam prinesla ogromno veselja. Je edina vnukinja starih staršev po moževi strani in torej prava princeska, od vseh oboževana. Kako hvaležna sem v srcu zanjo. Za dar njenega življenja. Ob tem sem pomislila, kako lepo bi bilo, če bi bili lahko vsi otroci sprejeti s tako ljubeznijo, občudovanjem, hvaležnostjo zanje. Priznam, da me tudi to žene v tem misijonu za nerojene, za te male, nedolžne dušice, ki niso same nikogar prosile, da bi obstajale, nimajo nobenih zaslug za to, da so. So pa. In zgolj zato, ker so, so vredne, da živijo, da jih ne poškodujemo, da jim ne storimo nič žalega, da jih pustimo živeti. Do srca je tudi mene ganilo, ko nam je gospa Danica Centrih prebrala zgodbo svoje izkušnje splava. Ko zaslišiš bolečino, ki jo povzroči to dejanje, dobiš moč, da vztrajaš naprej v tem boju za življenje. Ko vidiš kako konkretno je trpljenje matere, kakšno travmo pusti, kakšne katastrofalne posledice za zdravje ženske, te to pretrese. Z gospo Danico sva se dolgo pogovarjali o njeni poti notranjega ozdravljenja. Kakšen dar je, da je prišla do miru, da je sama sebi odpustila, da je našla srečo po celih trinajstih letih bolečine, depresije in bolezni. Sedaj je srečna babica, ki čaka svojega tretjega vnučka, kar jo seveda zelo osrečuje. Ob tem se zavem, koliko mam in očetov še vedno ni našlo tega miru. Zato me tudi ne presenečajo ostri odzivi mnogih, ki jim ni všeč, da pripravljamo Pohod za življenje, kajti če je splavljen vsak peti otrok, trpi torej vsak peti par. Ko svoja sporočila prinesemo v javni prostor, se ta njihova boleča rana, ki nikoli ni bila ozdravljena, odpre in zakrvavi. Boli. In to je težko prenesti. Ni pa to razlog, da bi o tem ne govorili. Prepričana sem, da če ne bomo o tem govorili, bodo ti ljudje imeli še manj možnosti, da pridejo do ozdravljenja, odpuščanja, sprave z Bogom in z otrokom ter do notranjega miru. Torej je Pohod za življenje tudi Pohod miru. Pohod sočutja in kraj, kjer lahko ti starši najdejo ljudi, ki njihovim otrokom dajejo dostojanstvo človeka, ki ima vrednost – kot vi in jaz. In to si za svojega otroka želi vsak starš. Vse naše prizadevanje pa je znanstveno osnovano, kar je tudi naš glavni argument. Biti za življenje, je biti za znanost. Zdravnica Marta Globočnik Kukavica nam je lepo povedala, da se o začetku človeškega življenja vsi bodoči zdravniki učijo na fakulteti. Vsi vedo, in to je neizpodbitno dejstvo, da se življenje začne ob spočetju. In kot zdravnica specialistka za pljučne bolezni se gospa Marta srečuje prav s to željo po živeti. Podaljšati življenje vsaj še za kakšno leto, mesec, včasih celo dan. Jasno je spregovorila proti evtanaziji in nam navrgla vprašanje, koliko bolj naj bi potem šele čuvali življenje v njegovih začetkih? Če ob koncu zemeljskega življenja

ponedeljek, 8. maj 2023

Slovenija24kulpred 294 dnevi
Slika članka
Zaskrbljujoče širjenje evtanazije otrok
Zaskrbljujoče širjenje evtanazije otrok   Pred nekaj tedni je nizozemski parlament objavil, da bo evtanazija dovoljena za otroke, stare od enega do 12 let, in sicer v primerih "tako resne bolezni ali motnje, da je smrt neizogibna in da je smrt teh otrok pričakovana v bližnji prihodnosti". Poročanje o tem najnovejšem dogodku je bilo glede na razsežnost tega, kar je bilo pravkar sporočeno, strahovito umirjeno, in sicer da je evropska liberalna demokracija menila, da je primerno, da hudo bolni dojenčki in otroci v osnovnošolskem obdobju prejmejo smrtonosne injekcije. Kako to, da so liberalne demokracije postale tako privlačne za zloveščo idejo, da bi morali biti otroci upravičeni do evtanazije? Medtem je v Kanadi dva meseca pred zadnjim nizozemskim odlokom parlamentarni odbor priporočil, da se medicinska pomoč pri umiranju (MAID) razširi na "zrele mladoletnike". To poročilo posebnega skupnega odbora za medicinsko pomoč pri umiranju, ki ga je zaskrbljujoče brati in je bilo deležno še manj odmevnosti kot nizozemsko, priporoča, da "kanadska vlada spremeni merila za upravičenost do MAID, določena v kazenskem zakoniku, tako da bodo vključevala tudi mladoletnike", pri čemer mora biti njihova smrt brez smrtonosnega posega "razumno predvidljiva". Ali ni smrt vsakega človeka "razumno predvidljiva"? Odbor je poudaril, da "se MAID ne sme zavrniti samo na podlagi starosti", zato mora biti dostopna vsem otrokom, za katere zdravniki menijo, da imajo "potrebno sposobnost odločanja", kar je zlovešče nejasno, saj se otrok odloča o življenju ali smrti. Kot mati treh otrok sem se zgrozila, ko sem prebrala nadaljnje priporočilo, da "se med postopkom ocenjevanja za MAID po potrebi posvetuje s starši ali skrbniki polnoletnega mladoletnika, vendar ima na koncu prednost volja mladoletnika, za katerega se ugotovi, da ima potrebno sposobnost odločanja". Z drugimi besedami, če vaš zaskrbljeni najstnik želi biti evtanaziran brez vaše privolitve, nimate nobene moči, da bi zdravnikom preprečili, da ga ubijejo. Morda veste, da se njegova čustva iz tedna v teden dramatično spreminjajo, da ima v življenju depresivne epizode, da mu je bilo pred kratkim zlomljeno srce ali da so ga vrstniki ustrahovali, vendar vas bodo na koncu preglasovali in vam povedali, da vaš ranljivi in nestanovitni otrok ve bolje od vas. Nenavadno je, da avtorji poročila priznavajo: "Splošno znano je bilo, da je čelni del možganov, ki ima ključno vlogo pri ocenjevanju tveganja in odločanju, popolnoma razvit šele v odrasli dobi. Kljub temu pa sklep ostaja: otrokom je primerno dovoliti, da se odločajo o tem, ali želijo živeti ali umreti. Kako je prišlo do tega? Kako je liberalne demokracije tako zapeljala zlovešča misel, da bi morali biti otroci upravičeni do evtanazije? Odgovor je mogoče najti v citatu iz Collège des médecins du Québec, ki je naveden v poročilu Kanade: "Trpljenje je neodvisno od starosti in trpljenje, ki ga doživljajo mladoletniki, je lahko enako neznosno kot trpljenje odraslih. Trpljenje je nedvomno univerzalno. Ko enkrat sprejmemo humanitarne razloge za pomoč pri samomoru, evtanazijo ali oboje, je zelo lahko sklepati, da bi morala biti pravica do takšnega "zdravljenja" na voljo mnogim in ne le peščici. Zakaj ne bi bil desetletnik upravičen do lajšanja bolečin s smrtonosno injekcijo, če so do nje upravičeni odrasli? V kanadskem poročilu so navedeni dokazi Caroline Marcoux, ki opisuje željo svojega sina Charlesa po dostopu do MAID. Odboru je povedala: "Bil je pripravljen in zaslužil si je to izbiro. To bi bila na koncu njegova odločitev. Caroline Marcoux je nemogoče ne obupati. Toda nihče od nas, zlasti najstniki, ne sprejema odločitev v vakuumu. Če pustimo ob strani vprašanja o sposobnosti - in ta so ključna -, zdaj živimo v dobi brez primere, ko so lahko naši otroci v isti sobi z nami, navidezno varni in zdravi, hkrati pa živijo v toksičnem digitalnem svetu ali se diskretno pogovarjajo z neznancem iz udobja svojega pametnega telefona. Bolj kot kdaj koli prej odločitve otrok narekuje želja po "všečkih" in sprejetosti, zato je za vse starše nenehna bitka,

nedelja, 7. maj 2023

Slovenija24kulpred 295 dnevi
Slika članka
DA ŽIVLJENJU IN NE SMRTI!
Dragi prijatelji zagotovo še pomnite! Kot majhni otroci smo si v čistosti ljubezni svojega srca želeli delati čudovite stvari, reševati ljudi, postati heroji, uživati v dobrih delih. Kako nas vzradosti vest, da je nekdo rešil življenje človeku in ponosni smo nanj, kajne. Uresniči tudi ti svoje otroške sanje in postani heroj! Reši življenje nerojenemu otroku. Nikjer ne bo pisalo o tem, razen v knjigi Življenja, a otrok ti bo hvaležen, ker si želi živeti! Bodimo kot usmiljeni Samarijan! Bodimo glas tistih, ki nimajo glasu, zavetje nemočnim! Ščit tistim, ki se sami ne morejo braniti. Samo živeli bi radi vsi, tudi nerojeni otročki, pa četudi ne v naročju rodne matere, če ona tega ne zmore. Radi bi se veselili igrivega sončnega žarka, ptičjega petja in skakali po lužah, se podili za metulji, se poizkusili dotakniti Sonca ali zvezd, imeli prijatelje in sošolce, odkrivali čudovito ustvarjen svet, sanjali pod zvezdnim nebom in nekoč postali kmetje, medicinski tehniki, znanstveniki, mame in očetje otrokom. Se radovali življenju. Pomagajmo tem mamicam, ki s tesnobo v srcu nosijo svojega otročka pod srcem in nimajo dovolj podpore partnerja, družine, okolice. Ja, tudi nate mislim! Četudi bi otroci bili nazaželjeni, ker še "ni pravi čas", ker je mamico zapustil partner in družina, ker je otrok morda bolan,... ker nima sredstev za preživljanje, ker je spočet iz posilstva - vsi ti otroci so ljudje od spočetja dalje, s človeškim dostojanstvom in neodtujljivo pravico do življenja od spočetja do naravne smrti. Pred nedavnim sem gledala video Pohoda za življenje v tujini. Med množico spodbudnih transparentov sem zagledala simpatično ženo z nasmehom, ki je izžarevala ljubezen in je nosila velik transparent: "Mama iz posilstva! Ljubim svojega otroka!" Nek znanstvenik je pred nedavnim dejal, da če bi maternica imela linico, bi nobena mama ne dovolila splava svojega otroka! Prinesimo mi žarek tega spoznanja in upanja mamicam v stiski. Če iz katerihkoli razlogov mamica ne more sprejeti svojega otroka, mu dajmo priložnost, da živi v družini žene in moža, ki že leta in leta ne moreta imeti otrok in si ga srčno želita. Takih je samo v Sloveniji cca 500. O smrti ali življenju nerojenih odločajo tisti, ki so imeli možnost biti rojeni! Tako v svetu umre nasilne smrti letno najmanj 70 milijonov nerojenih otrok, kar pomeni, da vsako sekundo umre 133 otrok! Vsako sekundo! To je največja morija na Svetu! Namesto 70 milijonov nasilnih smrti nerojenih otrok stopimo v korak s kulturo življenja in naj bo vsako leto 70 milijonov novorojencev, ki se veselijo življenja! Pridi na Pohod za življenje, da se bomo skupaj veselili življenja in družno izrekli zahvalo našim mamicam, pa tudi očetom, da so nam omogočili življenje. Recimo ne Kulturi smrti, ki jo nekateri imenujejo civilizacijski napredek in se zavzemimo za Kulturo življenja. Gospod pravi (Iz 49,15) "Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim." Podprimo mamice, predvsem tiste v stiski, ki potrebujejo sočutje in pomoč! ZDRUŽENI BOMO NEPREMAGLJIVI! Recimo odločen DA ŽIVLJENJU! Pa en velik NE SMRTI! Vsako življenje je enkratno, nenadomestljivo, neponovljivo in neizmerno dragoceno. Trenutno pa potekajo intenzivne razprave in propaganda za eutanazijo. Definicija eutanazije je povzročitev ali pospešitev smrti s ciljem trpečemu ali neozdravljivo bolnemu odpraviti hude bolećine. Torej je eutanazija povsem neutemeljena! Naša medicina premore dovolj učinkovitih medikamentov, da bolniku ni potrebno trpeti. Med ljudmi prevladuje prepričanje, da je eutanazija samo trenutek, v katerem se preseliš v večnost ali celo v nič. Strokovnaki s tega področja povedo, da še zdaleč ni tako. Nekateri paciensti po posegu sploh ne umrejo, zelo trpijo dneve in noči in se mučijo brez potrebe. Izkušnje s področja paliativne oskrbe so, da imajo težki bolniki na nočnih omaricah celo zalogo medikamentov, s katerimi bi lahko naredili samomor, vendar se tega ne poslužujejo. Zakaj? Kaj pravzaprav pomeni "Rad bi umrl"? Ne več trpljenja. Torej medikamenti za ustr

torek, 2. maj 2023

Slovenija24kulpred 300 dnevi
Slika članka
Na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) razkriti interesi Sorosovih aktivističnih sodnikov!
ESČP in Svet Evrope sta se v odziv na to poročilo 2020, ki je bilo priznano kot resnično in utemeljeno, zavezala, da bosta popravila nekatere vidike sistema, in predlagala ukrepe za izboljšanje izbire, neodvisnosti in nepristranskosti sodnikov Sodišča ter preglednosti dela nevladnih organizacij. Sodišče Evropskih skupnosti pozdravlja te pobude. Vendar je naše novo poročilo pokazalo, da so se primeri navzkrižja interesov med sodniki in nevladnimi organizacijami ohranili in celo povečali. Samo v zadnjih treh letih, od leta 2020 do leta 2022, je ESČP ugotovilo 54 primerov navzkrižja interesov, od katerih jih je 18 zadevalo sodbe velikega senata, najpomembnejše odločitve, ki jih je izdalo ESČP. Ta nasprotja interesov se nanašajo na 12 od 46 sodnikov ESČP. V 54 primerih so sodili v zadevah, ki jih je vložila ali podprla fundacija ali nevladna organizacija, ki so jo ustanovili, vodili ali s katero so prej sodelovali. To so Amnesty International, Human Rights Watch, Open Society Foundation, Interights, Helsinški odbor ali fundacija, center A.I.R.E. in Mednarodna komisija pravnikov. Gre za očitna navzkrižja interesov, ki so v nasprotju z osnovnimi pravili sodniške etike in postavljajo pod vprašaj nepristranskost Sodišča. Ti sodniki bi se morali izločiti. Poleg tega je Sodišče že večkrat zavrnilo zahteve za izločitev, ki jih je vložila vlada v zvezi z vlogami, ki jih je vložila nevladna organizacija, ki jo je ustanovil eden od sodnikov. Poleg teh primerov navzkrižja interesov to poročilo razkriva vrsto strukturnih težav, ki vplivajo na nepristranskost sodišča in kažejo, da sodišče ne dosega standardov drugih pomembnih mednarodnih in nacionalnih sodišč. Na primer, težave z nepristranskostjo se pojavljajo tudi v sodnem tajništvu sodišča; ESČP ne predvideva postopka izločitve; sodniki ne objavljajo izjav o interesu; obravnava zadev je nepregledna, kar spodkopava pravico do poštenega sojenja. Zdi se tudi, da so nekateri sodniki nekoliko preveč polepšali svoje življenjepise in nimajo vedno kvalifikacij, ki se pričakujejo za najvišje sodišče v Eu Po teh objektivnih ugotovitvah, ki temeljijo na javnih podatkih Sveta Evrope, je v priloženem  poročilu predstavljena vrsta posebnih priporočil za odpravo ugotovljenih težav. Analiziralo in odobrilo jih je več sodnikov in pravnikov Sodišča. ECLJ se jim zahvaljuje za sodelovanje in upa, da bo to novo poročilo prispevalo k večji pravičnosti, saj mora biti Evropsko sodišče zgled in spoštovati standarde nepristranskosti, ki jih nalaga nacionalnim sodiščem. To poročilo kaže, da do zdaj ni bilo tako. To je med drugim posledica dejstva, da ESČP ni pod nadzorom nobenega pravosodnega organa, ki bi lahko opazil njegove nepravilnosti. Vlade tega nadzora doslej niso želele izvajati zaradi spoštovanja neodvisnosti Sodišča. Zato je naloga civilne družbe, da prevzame to delo zunanjega nadzora in opozarjanja na nepravilnosti, in tega se je lotilo ESČP. Zato je nujno, da te informacije delite s svojo družino, prijatelji in izvoljenimi uradniki, tako da bo odmevnost teh dejstev prisilila sodišče, da se reformira. Preberite si posebno POROČILO THE IMPARTIALITY OF THE ECHR - CONCERNS AND RECOMMENDATIONS. The European Centre for Law and Justice Evropski center za pravo in pravičnost je mednarodna nevladna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje in varstvo človekovih pravic v Evropi in po svetu. Od leta 2007 ima poseben posvetovalni status pri Organizaciji združenih narodov/ECOSOC. ECLJ se ukvarja s pravnimi, zakonodajnimi in kulturnimi vprašanji z izvajanjem učinkovite strategije zagovorništva, izobraževanja in sodnih postopkov. Pri Evropskem sodišču za človekove pravice in drugih mehanizmih Združenih narodov, Sveta Evrope, Evropskega parlamenta, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in drugih se zavzema zlasti za zaščito verskih svoboščin in osebnega dostojanstva. ESČP svoje delovanje utemeljuje na "duhovnih in moralnih vrednotah, ki so skupna dediščina evropskih narodov in pravi vir svobode posameznika, politične svobode in pravne države, načel, ki so temelj vsake prave demokrac

petek, 7. april 2023

Slovenija24kulpred 325 dnevi
Slika članka
Francoska levica je v primežu nasilja
Od sredine marca je bilo v Franciji pri opravljanju nalog ranjenih 1247 žandarjev, policistov in gasilcev. Bilo je več kot 2.500 namernih požigov in približno 350 stavb je bilo tako ali drugače poškodovanih. Sedeminštirideset žandarjev je bilo ranjenih v soboto 25. marca, ko jih je v Sainte-Soline v zahodni Franciji napadla velika in dobro organizirana vojska okoljskih skrajnežev, med katerimi so bili nekateri iz Nemčije, Italije in Švice. Oktobra pred tem je bilo na istem kraju ranjenih 61 žandarjev. Televizijski posnetek nasilja prejšnji mesec je pokazal, kako so skrajneži v dobro izurjenem vojaškem manevru napredovali proti žandarjem in izza ščitov metali Molotovove koktajle. Bombe militantov so uničile štiri policijska vozila. Vendar so protestniki in nekateri njihovi simpatizerji v medijih trdili, da so Molotovove koktajle metali le v samoobrambi. Podobne trditve so bile na račun policije izrečene med protesti proti vladnemu zakonu o pokojninski reformi; včeraj je bilo v Parizu ranjenih 77 policistov, od katerih jih je 13 potrebovalo bolnišnično zdravljenje, ko so protestniki izropali banko in zažgali restavracijo, v kateri je nekoč večerjal Emmanuel Macron. Spletna peticija za razpustitev policijskih sil za hitro posredovanje je zbrala več kot 260.000 podpisov, vodja skrajno leve stranke La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon pa je policijo obtožil pretiranega nasilja. Notranji minister Gérald Darmanin se je odzval s trditvijo, da je Mélenchonov cilj "revolucija ... z neredi poskuša doseči tisto, česar ne more doseči z volilno skrinjico". Veliko nasilnih protestnikov na skrajni levici prihaja iz udobnih domov srednjega razreda. Leta 2016 je bilo sedem članov Antife obsojenih, ker so v Parizu zažgali policijski avto in napadli njegove potnike; vodja je bil 22-letni študent sociologije, pravnuk slavnega francoskega pisatelja Georgesa Bernanosa, ki je bil katolik in monarhist. Poleg Antife je skrajno levičarska skupina, ki je najbolj znana po svojem nasilju, Black Bloc ali, kot ji mnogi v Franciji pravijo, "Black Bourges" zaradi številnih buržoaznih članov. To ni nov pojav. Tudi morilske skrajno levičarske teroristične skupine iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja, kot sta bili nemška Frakcija Rdeče armade in Rdeča brigada v Italiji, so bile pretežno meščanske. Predstavljale so se kot "progresivci", ki se upirajo svetu, ki ga vodijo konservativni kapitalisti, in s tem so si pridobile simpatije med svojimi vrstniki. Enako je veljalo za skupino Action Directe, ki je v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja izvedla več terorističnih napadov po Franciji, med drugim je umorila izvršnega direktorja podjetja Renault. Zaradi sodelovanja pri tem zločinu je bil zaprt Jean-Marc Rouillan, ki je bil leta 2016 ponovno na sodišču, potem ko je pohvalil "pogum" islamistične teroristične celice, ki je prejšnje leto pobila 130 Parižanov. Prejšnji mesec je Rouillan študentom na univerzi v Bordeauxu spregovoril o zaporu in represiji. Niti njegova prisotnost niti njegova predstavitev kot "nekdanjega političnega zapornika" ni vznemirila francoskih bien pensants. Prav tako niso nasprotovali prejšnji mesec, ko je v Parizu govoril radikalni švedski okoljevarstvenik Andreas Malm. Malm zagovarja nasilje v imenu podnebnih sprememb in je v svoji nedavni knjigi Kako razstreliti plinovod zapisal, da "bo treba spremembe izsiliti". Gérald Darmanin je lani za radikalne okoljevarstvenike skoval besedno zvezo "ekoteroristi". Takrat so se razburili bien pensants, kot se je zgodilo, ko je Darmanin nedavno napovedal razpustitev skupine Soulèvements de la Terre (Upor Zemlje), odgovorne za organizacijo protesta v Sainte-Soline. Peter Gabriel, Ken Loach in Roger Waters so med zvezdniki, ki so podpisali peticijo z zahtevo po pomilostitvi skupine. Ali je Darmaninov opis netočen? V zadnjih letih so radikalni okoljevarstveniki napadli mesnice, vandalizirali živinorejske farme in ugrabili vlak s 1400 tonami pšenice, ki so jo raztresli po tirih; največji francoski sindikat kmetov je incident z vlakom označil za "terorizem". Novinar Anthony Cortes, ki je

četrtek, 20. oktober 2022

Slovenija24kulpred 494 dnevi
Slika članka
Super! Za župana Ljubljane kandidira Aleš Primc
Aleš Primc je podpornik pravic nerojenih otrok ter odločen zagovornik spoštovanja pravice otroka do mame in očeta. Zato je upravičen do naše podpore. Tako on kot njegova stranka Glas za otroke in družine, ki na volitvah kandidra v mestni svet Ljubljane. Preberite si njegov odličen zelo konkreten program v desetih točkah.

četrtek, 13. oktober 2022

Slovenija24kulpred 501 dnevi
Slika članka
Slovenija naj izstopi iz Sveta Evrope in Evropskega sodišča za človekove pravice! Femen: Evropsko sodišče podpira žaljenje Boga in kristjanov!
ESČP je 13. oktobra 2022 razsodilo v prid ekstremistične skupine »Femen«, ki je leta 2013 na oltarju cerkve Madelaine v Parizu simulirala Blaženo devico Marijo, ki ubije nerojenega Jezusa Kristusa. Sodba v zadevi »Bouton proti Franciji« je bila javno objavljena. Evropsko sodišče za človekove pravice se je znova postavilo na stran protikrščanskih bogokletnikov in v imenu t.i. "svobodo izražanja" zaščitilo ekstremne proabortivne aktivistke "Femen", ki so oskrunile cerkev Madelaine v Parizu leta 2013. Njihova članica se je v omenjeni cerkvi razgalila pred oltarjem in tabernakeljem. Bila je zgoraj brez, tetovirana, s prekrižanimi rokami, oblečena v trnovo krono in modro tančico Blažene Device, v rokah pa je drži "dva kosa volovskih jeter, simbol abortiranega otroka Jezusa. Na njenih prsih sta bila napisana slogana "Božič je odpovedan" in "344. kurba" ki se sklicuje na manifest 343 feministk, ki so leta 1971 zagovarjale splav. Težko si je predstavljati kaj bolj zaničljivega. V imenu svobode izražanja sodišče uzakonja in spodbuja kristjanofobijo in žaljenje kristjanov! Toda v tej grozljivi uprizoritvi je evropsko sodišče v Strasbourgu (ESČP) dejanje te radikalne feministične aktivistke prepoznalo kot neupravičeno obsojeno. Po mnenju omenjenega sodišča naj bi bil njen »edini cilj« prispevati »k javni razpravi o pravicah žensk, natančneje o pravica do splava«. Sodišče je izrecno razsodilo, da varstvo "svobode vesti in veroizpovedi" ne more upravičiti obsodbe, poleg tega pa je grajalo francoska sodišča, da niso "preučila, ali je bilo dejanje [Femen] res 'neupravičeno žaljivo' do verskih prepričanj , oz. ali je bilo žaljivo in ali je vzbujalo nespoštovanje ali sovraštvo do katoliške Cerkve.« Gre za eno najbolj škandaloznih odločitev sodišča, saj so sama dejstva očitna in namerno bogokletna. 9.800 EUR nagrade radikalni abortivni aktivistki za napad na katoliško cerkev v Parizu Sodišče je ob obsodbi Francije v primeru Femen dejalo, da ga je »presenetila resnost kazni«, ki je bila le en mesec pogojne zaporne in 2000 evrov denarne kazni. Obžalovalo je dejstvo, da je bila ta kazen vpisana v aktivistkino kazensko evidenco in zaradi katere je trpel njen ugled. Prav tako bi pogojna kazen lahko postala stroga zaporna kazen, če bi Femen spet uveljavile svojo "svobodo izražanja". Sodišče je odločilo, da ji mora Francija plačati 9800 evrov. Evropsko sodišče vzpostavlja institucionalno kristjanofobijo v Evropi! Na ESČP postaja navada braniti te napade v cerkvah in proti Cerkvi. Leta 2018 je že odločilo, da je bogokletna provokacija feministične punk skupine "Pussy riots" v zboru pravoslavne katedrale v Moskvi oblika svobode izražanja, ki jo ščiti sodišče. Odvetnik skupine Pussy riots, ki je prej delal za fundacijo Georga Sorosa, je od takrat postal sodnik na ESČP. Istega leta je sodišče Litvo obsodilo tudi zaradi sankcioniranja bogokletnih oglasov s podobama Kristusa in Device Marije. Kristjane naj se še naprej žali, muslimane sodišče ščiti! Toda njen položaj je precej drugačen, ko gre za islam. Leta 2018 je ESČP potrdilo kazensko obsodbo avstrijskega predavatelja, ki je bil obtožen, da je Mohamedov spolni odnos z Aišo, takrat staro le 9 let, enačil s "pedofilijo". ESČP je razsodilo, da predavatelj ni želel objektivno obveščati javnosti, ampak "pokazati, da Mohamed ni vreden čaščenja". V podporo tej obsodbi je sodišče menilo, da bi govor o "pedofilu" in "posploševanje brez kakršne koli dejanske podlage" "verjetno vzbudilo upravičeno ogorčenje" med muslimani. Po mnenju sodišča so te pripombe pomenile "zlonamerno kršitev duha strpnosti, ki je temelj demokratične družbe" in bi lahko "vzbujale predsodke". Slovenija naj izstopi iz Sveta Evrope in Evropskega sodišča za človekove pravice! Sodišče ne bi nikoli podprlo tako grozljivega prikaza, če bi se zgodil v mošeji ali na območju sodišča. Ali sodniki v Strasbourgu ne vidijo, da se v Evropi vsak dan oskrunijo, zažgejo cerkve, lomijo kipi in podirajo križi? Ali ne vidijo, da se v družbi širita nerazumevanje in sovraštvo do Kristusa in kristjanov? Ali ne vidijo, da se samo sodišče vedno bol

torek, 11. oktober 2022

Slovenija24kulpred 503 dnevi
Slika članka
Zbrali smo več kot 30.000!!! podpisov za družinski referendum za zaščito otrok in družin! Hvala vam!
Izpolnili smo prvi cilj na poti do referenduma za zaščito otrok in družin. V samo petih dneh smo zbrali več kot 30.000 podpisov! To je 12x več, kot je predpisano z zakonom. Državljanke in državljani iz vseh koncev Slovenije na ta način vladi in Državnemu zboru pošiljamo čudovito sporočilo: »Spoštujemo materinstvo in očetovstvo. Otrok potrebuje mamo in očeta. To mora spoštovati tudi država.« Hvala vsem, ki ste oddali podpis! Hvala vsem, ki ste zbirali podpise! Hvala vsem, ki ste organizirali zbiranje podpisov v svojih krajih po vsej Sloveniji! Hvala vsem, ki ste podpise pripeljali v Ljubljano. Hvala vsem, ki ste v ta namen molili. Hvala vsem, ki ste darovali finančno pomoč. Iz srca hvala in čestitke za vse opravljeno delo! Eno delo smo skupaj čudovito opravili, sedaj nas čakajo že nove naloge. Naslednji koraki   Danes bomo v Državni zbor oddali pobudo za družinski referendum za zaščito otrok in družin, podprto s 30.637 podpisi. Predsednica Državnega zbora bo ali razpisala rok za zbiranje 40.000 podpisov overjenih na upravnih enotah ali pa bo Državni zbor sprejel sklep, da referenduma ne razpiše, kar se je zgodilo že leta 2011 in 2015. Če bo razpisan rok za zbiranje podpisov, začnemo takoj zbirati podpise na upravnih enotah. O vseh podrobnostih boste takoj obveščeni. V primeru, da bo sprejet sklep, da se referenduma ne razpiše, bomo tako kot leta 2011 in 2015 vložili pritožbo na Ustavno sodišče in nadaljevali sodno bitko na Ustavnem sodišču. O vsem dogajanju vas bomo sproti obveščali. Oglejte si odmeven pogovor Aleša Primca in Uroša Slaka v oddaji Ena na ena na POP TV ter oddajo Kdo vam laže z Borisom Tomašičem na NOVA24TV   V obeh oddajah je Aleš Primc predstavil argumente za nov družinski referendum za zaščito otrok in družin. Vsi, ki imate časovni zamik (lahko gledate oddaje za nazaj) vabljeni, da si ogledate pogovor Uroša Slaka in Aleša Primca v oddaji Ena na ena. Oddaja je bila na sporedu v soboto 8.10. ob 17.50 na POP TV. Oddaja je dosegljiva tudi na Voyo. Oddajo Kdo vam laže z voditeljem Borisom Tomašičem, ki je bila na sporedu 7.10., si oglejte na povezavi:  https://youtu.be/D7zx6ceGrNw Prostovoljke in prostovoljci, rabimo vašo pomoč   Opraviti moramo veliko administrativnega dela, ki ga lahko opravljate doma. Vabimo prostovoljke in prostovoljce, da nam priskočite na pomoč. Javite se na el. naslov: info@glaszaotrokeindruzine.si  Vsem vnaprej hvala! Prošnja za finančno pomoč za izvedbo aktivnosti za Družinski referendum za zaščito otrok in družin   Prosimo vas, da po svojih močeh pomagate izvesti aktivnosti za družinski referendum za zaščito otrok in družin.  Svojo finančno podporo lahko nakažete na:  Združenje Gibanje za otroke in družine  TRR:SI56 6000 0000 0664 036  referenca/sklic: SI 99  namen: Družinski referendum 2022  

torek, 4. oktober 2022

Slovenija24kulpred 510 dnevi
Slika članka
HVALA!!! Čudovito vzdušje na Pohodu za življenje 2022
V soboto, 1.10.2022, smo v Ljubljani uspešno smo izpeljali že četrti Pohod za življenje v Sloveniji, tokrat pod geslom Enakopravnost se začne pred rojstvom. Na Prešernovem trgu v Ljubljani so se že zjutraj začeli zbirati mladi in stari, družine in posamezniki iz vse Slovenije. Množica je bila pisana in raznolika, vsem pa je bilo skupno veselje do življenja. Pohoda se je udeležilo štiri do pet tisoč udeležencev. Ob deseti uri se je začel program s pričevanji, glasbenimi gosti in nagovorom Urše Cankar Soares, koordinatorke Pohoda za življenje. Med drugim je povedala, da vse matere po spočetju čutijo, da gre za novo človeško življenje, da gre za njihovega otroka. Otroka, ki jim bo podoben, ki jih bo klical mama … Zato glede splava vsi pravijo, da je to najtežja odločitev v življenju. »Z razlogom to rečejo, saj gre za življenje človeka. Ljudje nismo izbira. Nihče nima pravice, da nam vzame življenje.« Po končanem programu so udeleženci pohoda krenili s Prešernovega trga proti parlamentu in sedežu vlade, da bi tudi politike spodbudili k veselju do življenja in jih ozavestili o nevarnosti splava. Za urejeno izvedbo Pohoda so skrbeli redarji, ki so jih priskrbeli organizatorji, in seveda policisti, ki so tokrat delo opravili dobro in so poskrbeli, da nasprotniki Pohoda za življenje, torej zagovorniki splava, niso mogli škodovati udeležencem. Ob tem še nekaj besed o organizatorjih. Skupini, ki se je začela zbirati na začetku leta 2020, se vsako leto še kdo pridruži, zelo redki pa odpadejo. Seveda se zgodi, da koga kaka stvar tako zmoti, da ne more več sodelovati. Dejstvo pa je, o tem smo se tudi pogovarjali, da sodelavci postajamo prijatelji. Posebej pomembno je, da se družimo ljudje različne starosti, stopnje izobrazbe, iz različnih krajev Slovenije in da je vsak spoštovan in slišan. Vsak sestanek začnemo z molitvijo, pred pohodom smo se udeležili maše, ki jo je daroval p. Tadej Strehovec. Verjamem, da smo blagoslovljeni tudi zaradi tega, ker zavestno izročamo svoje delo v Božje roke in se zavedamo, da smo le orodje v Njegovih rokah. Odzivi po Pohodu Urša Cankar Soares »Kar smo doživeli na letošnjem pohodu, je preseglo vsa naša pričakovanja. Če smo sanjali, da nas bo nekaj čez tisoč, se nas je zbralo več kot štiri tisoč. Vreme nas je prav pobožalo po vseh teh dneh nalivov, kot bi nas želelo ogreti za življenje. Hvaležna sem za vsakogar, ki je zbral pogum in prišel, verjamem, da bodo zgledi posebej spodbudili še druge okrog nas, da nas bo vsako leto več. Še posebej uživam, ko gledam mlade, kako so bili spet zagnani in so profesionalno izpeljali, vse česar so se lotili. So nam res v ponos. Res lepo je bilo srečati tudi toliko družin, tudi večjih in tistih, ki imajo otroke s posebnimi potrebami, ki so izžarevale polnost življenja. Če smo zgolj spravili na kup vse te ljudi, da smo videli, koliko življenja je v Sloveniji, smo naredili že veliko. Življenje je tako pomembna vrednota, da je zanjo vredno zastaviti veliko, in hvaležna sem, da nas veliko tako čuti. Sama pa sem vesela, da lahko pričujem in delujem za najbolj nemočne med nami, nerojene otroke in njihove matere in očete v stiski. Tudi odzivi udeležencev na samem Pohodu me le še spodbujajo, da je treba in vredno vztrajati.«
Slovenija24kulpred 510 dnevi
Slika članka
Zaščitimo otroke! Navodila za zbiranje podpisov za družinski referendum 2022
Bodimo aktivni! Navodila za zbiranje podpisov pobude za razpis referenduma: TUKAJ NATISNITE: OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV ZA DRUŽINSKI REFERENDUM 2022 1. Natisnite obrazec (v nastavitvah tiskalnika izberite možnost LEŽEČE) 2. Obrazec izpolnite s čitljivimi črkami, pri čemer naj se podatki ujemajo s podatki na osebnem dokumentu. Teh podpisov ni potrebno overiti na upravi enoti.  3. Če je le mogoče, na enem listu zberite čim več podpisov. 4. Podpisan obrazec pošljite na naslov: Gibanje za otroke in družine, Malejeva 3, 1000 Ljubljana 5. Pomembno: Rok za oddajo pobude je naslednji torek, zato prosimo, da podpisane obrazce oddate na pošto najkasneje v petek 7.10. , da jih bomo pravočasno prejeli in pripravili za oddajo.  6. Podpise, ki jih boste zbrali po pteku 7.10. ne dajati na pošto, ampak jih v ponedeljek 10.10.2022 med 10.00 in 18.00 uro prinesite na naslov Koalicija "Za otroke gre!", Tržaška 85, 1000 Ljubljana. Predhodno pokličite na tel. št. 041 260 277 (ga. Amedea). 7 razlogov za podpis pobude za Družinski referendum 2022 si preberite TUKAJ. Pomembno je, da zberemo čimveč podpisov. S tem bomo pokazali najširšo možno podporo slovenskega naroda pravici otroka do mame in očeta ter spoštovanju materinstva  in očetovstva. Prosimo vas, da se organizirate za zbiranje podpisov v družini, v okviru različnih skupin na množičnih dogodkih. OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV ZA DRUŽINSKI REFERENDUM 2022 Koalicija "Za otroke gre!"

ponedeljek, 26. september 2022

Slovenija24kulpred 518 dnevi
Slika članka
Udeležite se Pohoda za življenje 2022 -Ljubljana - sobota 1.10.2022 ob 9.30 uri
Vabljeni na Pohod za življenje 2022, ki bo v soboto, 1. oktobra 2022, ob 9.30 v Ljubljani na Prešernovem trgu. Geslo letošnjega pohoda je: Enakopravnost se začne pred rojstvom! Na pohod se prijavite TUKAJ.  Zakaj je pomembno, da pridemo na Pohod za življenje? Zato, ker je to odlična preventiva za naše otroke, vnuke in druge sorodnike, da se bodo izognili tragični izkušnji splava. Sprejmite odločitev, da boste prišli na Pohod za življenje, pogovarjajte se s svojimi otroki in mladostniki o tem, morda pripravite transparent in ga ponosno prinesite s seboj. Program bo lep, pester in živopisen, na kožo pisan vsem generacijam. Zato res prav vsi dobrodošli. Pohod za življenje je enkratna priložnost v letu, da javno pokažemo, da nam gre za pravico do življenja nerojenih otrok, da se zavzemamo za pomoč mamam in očetom v stiski, tako da bi vsi spočeti otroci lahko zagledali luč dneva in lepoto sveta. Več informacij: Pohodzazivljenje.si

nedelja, 25. september 2022

Slovenija24kulpred 519 dnevi
Slika članka
Škof dr. Andrej Saje: Na aktiven in demokratičen način se zavzemajte za zaščito družinskega življenja v Sloveniji
Slovenska škofovska konferenca, pod vodstvom novomeškega škofa dr. Andreja Sajeta, je že julija sprejela stališče o spremembah družinske zakonodaje, ki so v globokem nasprotju tako z naravnim razumevanjem zakonske zveze, družine, očetovstva in materinstva kot tudi s slovensko zgodovino, kulturo in pravno tradicijo. Izjava je vsebinsko izredno argumentiranazadnji stavek, v katerem slovenski škofje spodbujajo vernike, naj se na aktiven in demokratičen način zavzemajo za zaščito družinskega življenja v Sloveniji. Celotna izjava Slovenske škofovske konference z dne 15.7.2022 V Katoliški cerkvi z obžalovanjem sprejemamo nedavni odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije (št. U-I-486/20, Up-572/18; št. U-I-91/21, Up-675/19), s katerima je ukinilo dosedanje razumevanje zakonske zveze med osebama različnih spolov ter uzakonilo možnost posvojitve otrok v istospolne skupnosti. V skladu z naukom Cerkve je zakonska zveza skupnost enega moškega in ene ženske, vsak otrok pa ima pravico, da je posvojen v družino očeta in matere. Posvojitev otroka tudi ne spada med človekove pravice, zato je še toliko bolj pomembno, da so v ospredju pravice otroka in njegovih optimalnih možnosti za rast in razvoj. Omenjeni odločitvi Ustavnega sodišča sta v globokem nasprotju tako z naravnim razumevanjem zakonske zveze, družine, očetovstva in materinstva kot tudi s slovensko zgodovino, kulturo in pravno tradicijo. 53. člen Ustave RS določa: »Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere.« Namen odločb je zanikati človeško naravo, zavrniti naravne stvarnosti moškega in ženske kot dopolnjujočih se bitij in doseči nov družbeni red, v katerem se bo vsaka oseba lahko oblikovala po lastnih željah ne glede na naravne danosti. Navedeni določbi spreminjata pojmovanje družine in ustvarjata zmedo na področju oblikovanja identitete otrok, ki bodo posvojeni v istospolne skupnosti. Vsak otrok ima pravico, da izve, kdo so njegovi biološki starši. Namen odločb je zanikati človeško naravo, zavrniti naravne stvarnosti moškega in ženske kot dopolnjujočih se bitij in doseči nov družbeni red, v katerem se bo vsaka oseba lahko oblikovala po lastnih željah ne glede na naravne danosti. Ne nasprotujemo temu, da v Republiki Sloveniji zagotavljamo temeljne človekove pravice za vse državljane, vendar ne na račun pojmovanja zakonske zveze in temeljnih pravic otrok. Škofje podpiramo stališče papeža Frančiška, ki je dejal, da za zakonodajnimi redefinicijami zakonske zveze stoji sporna ideologija spola, ki relativizira moški in ženski spol.[1] Otrok za zdrav psihosocialni razvoj potrebuje dva spolno različna starša in dva različna načina izražanja ljubezni in čutenja. Očetovstvo in materinstvo ne pomenita zgolj opravljanja dveh različnih vlog, temveč sta naravni danosti, ki ju ni mogoče zanikati.  Pričakujemo, da omenjeni odločitvi ne bosta odprli vrat omejitvam svobode izražanja ter verske svobode državljanov in verskih skupnosti še posebej takrat, ko bodo javno izražali naravno razumevanje zakonske zveze in pravico otrok do posvojitve v družino očeta in matere. Prav tako pričakujemo, da bo Ustavno sodišče v prihodnje ponovno premislilo omenjeni odločbi in ustrezno zaščitilo vrednote zakonske zveze, družine, očetovstva in materinstva ter pravice otrok.  Škofje vse vernike vabimo, da družino postavijo na osrednje mesto svojega življenja in se zavzamejo za varovanje zakonske zveze med moškim in žensko. Mlajšim rodovom naj stojijo ob strani in jim posredujejo krščanski pogled na zakon in družino. Poleg tega jih spodbujamo, da se na aktiven in demokratičen način zavzemajo za zaščito družinskega življenja v Sloveniji. Ljubljana, 15. 7. 2022 Msgr. dr. Andrej Saje, novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference
Slovenija24kulpred 519 dnevi
Slika članka
Svet krščanskih cerkva in Islamska skupnost: Spreminjajo se temeljni koncepti družbe
Svet krščanskih cerkva v Sloveniji, ki ga sestavljajo Katoliška cerkev, Evangeličanska cerkev, Srbska pravoslavna cerkev in Evangeljska binkoštna cerkev, skupaj z islamsko skupnostjo v RS, izraža zaskrbljenost ob spreminjanju temeljnih konceptov naše družbe ob uveljavljanju odločitve Ustavnega sodišča o ureditvi zakonske zveze in skupni posvojitvi otrok. Svet krščanskih cerkva v Sloveniji, ki ga sestavljajo Katoliška cerkev, Evangeličanska cerkev, Srbska pravoslavna cerkev in Evangeljska binkoštna Cerkev, skupaj z Islamsko skupnostjo v RS, izražajo zaskrbljenost ob spreminjanju temeljnih konceptov naše družbe. Svet krščanskih Cerkva in Islamska skupnost v Republiki Sloveniji z obžalovanjem sprejemamo zadnji odločbi Ustavno sodišče RS, ki omogočata sklenitev zakonske zveze med osebama istega spola in posvojitev otrok v istospolne skupnosti. S tema odločitvama se spreminja opredelitev temeljnih konceptov naše družbe, kot so družina, zakon, očetovstvo, materinstvo. Po našem mnenju je s tem ogrožen 53. člen Ustave RS, ki določa: »Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere.« Poudarjamo, da smo proti diskriminaciji kogarkoli. Vsak človek, ne glede na spolno usmerjenost, je namreč ustvarjen kot človeško bitje in ima v sebi neodtujljivo dostojanstvo. Zato je prav, da država ustrezno zaščiti in uredi status istospolno usmerjenih oseb. Le-to pa v skladu z našim prepričanjem ne sme spodnesti oz. razvrednotiti tradicionalno pojmovanje družine in zakona, ki sta za obstoj določene družbe temeljnega pomena. Na prvih straneh Svetega pisma, kot tudi v Koranu, beremo, da je Bog ustvaril človeka kot moškega in žensko in jima naročil, naj bosta rodovitna in naj skrbita za svoje potomstvo. Zato je za nas zakonska zveza skupnost enega moškega in ene ženske. Novo življenje se rojeva iz odnosa med moškim in žensko in tudi otrok potrebuje oba vidika, očetovstvo in materinstvo, za zdrav celostni razvoj. Posvojitev otrok v istospolne skupnosti bo lahko povzročila krizo identitete pri otroku, saj si bo najverjetneje želel vedeti, kdo je njegov oče in kdo njegova mati. Obstajajo določene naravne zakonitosti, ki jih ni mogoče tako preprosto spregledati. V postopkih posvojitve so najbolj ranljivi prav otroci, zato mora država zagotoviti, da prejmejo kar najbolj optimalno okolje za njihov celosten razvoj. Vsak otrok ima pravico do očeta in mame, čeprav je ta pravica v posameznih primerih okrnjena (npr. smrt staršev, ločitev). Vendar pa država ne sme na sistemski način spregledati te temeljne pravice otrok in jo prilagajati željam odraslih. Pismo so podpisali Leon Novak (Evangeličanska cerkev), Peter Štumpf (Katoliška cerkev), Daniel Grabar (Evengelijska binkoštna cerkev), Aleksandar Obradović (Srbska pravoslavna cerkev) in Nevzet Porić (Islamska skupnost).

petek, 23. september 2022

Slovenija24kulpred 521 dnevi
Slika članka
7 razlogov za udeležbo na Velikem družinskem shodu, 27.9., ob 17.00 pred Državnim zborom
7 razlogov, zakaj je prav, da se udeležim Velikega družinskega shoda za zaščito družin in otrok 27.9. ob 17.00 pred Državnim zborom in oddam podpis za referendum, če bo sporni zakon sprejet! Prepričan/a se, da otrok potrebuje skrbna in ljubeča mamo in očeta. Dve ženski ne moreta nadomestiti očeta in dva moška ne mame. Spoštujem naravo. Ne strinjam se s posvojitvami otrok v LGBTQIA+ razmerja. Sem proti, da otroke v šoli učijo, kako spreminjati spol in spolno usmerjenost. Otroci naj živijo polno, srečno in raznovrstno otroštvo ter mladost. Naj se jih ne obremenjuje z razmišljanjem, katerega spola so. Država mora podpirati mame in očete in ne trditi, da je za otroka vseeno, če ima mamo in očeta. Poglejte! Na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide se je Miha Kordiš iz stranke Levica izživljal nad zagovorniki pravic otrok in družin Vabljenim gostom, predstavnikom stroke in civilne družbe je določil samo 5 min za predstavitev stališč. Ob tem je zagovornikom pravice otroka do mame in očeta (Aleš Primc, Metka Zevnik, Tomaž Merše, Urša Cankar Soares) vpadal v besedo in komentiral njihova stališča, medtem ko je levičarje pustil, da so nemoteno govorili. Oglejte si video video posnetke: Nastop Aleša Primca, predsednika Gibanja za otroke in družine, in vpadanje v besedo Mihe Kordiša: RAZPRAVA PRIMC 5 nujna seja odbora za DELO 24.9.2022 - YouTube Nastop Tomaža Meršeta, predsednika Društva Družinska pobuda, in vpadanje v besedo Mihe Kordiša: RAZPRAVA MERŠE 5 nujna seja odbora za DELO 14.9.2022 - YouTube Nastop Metke Zevnik, predsednice Združenja starih staršev Slovenije, in vpadanje v besedo Mihe Kordiša: RAZPRAVA ZEVNIK 5 nujna seja odbora za DELO - YouTube Nastop Urše Cankar Soares, voditeljice Pohoda za življenje in vpadanje v besedo Mihe Kordiša: RAZPRAVA CANKAR SOARES 5 nujna seja odbora za DELO - YouTube
Slovenija24kulpred 521 dnevi
Slika članka
Torek, 27.9., ob 17.00, Veliki družinski shod za zaščito otrok
V torek 27. 9. 2022 ob 17.00 bo v Ljubljani pred Državnim zborom veliki shod za zaščito otrok in družin. Državni zbor bo v tednu med 27. 9. in 30. 9. odločal o spremembah Družinskega zakonika. Z njimi hočejo uzakoniti posvojitve otrok v LGBTQIA+ razmerja, ukinili zakonsko zvezo žene in moža ter vzpostaviti pravno podlago za pripravo šolskih programov, ki bi vključevali LGBT spolno vzgojo. To skrbi mnoge starše, saj ta vzgoja vključuje tudi učenje, kako spreminjati spol in spolno usmerjenost. Pripravljen je tudi že slovenski priročnik za tovrstno vzgojo z naslovom Ljubezen je ljubezen, ki je za mnoge starše popolnoma nesprejemljiv. Priročnik Ljubezen je ljubezen si poglejte tukaj: Amnesty international: Otroci, kaj če bi spremenili spol | 24KUL.si Prosimo, da se shoda zanesljivo udeležite. Rezervirajte si datum in uro. Delo vlade vpliva na življenje po celi Sloveniji, zato je pomembno, da se shoda udeležimo vsi pošteni ljudje iz vse Slovenije. Povabite sorodnike in prijatelje. Povežite se med seboj, napolnite avte, kombije in avtobuse in v torek 27. 9. ob 17.00 pridite v Ljubljano pred Državni zbor. Prosimo vas, da se na shod brezplačno prijavite, da bomo vedeli približno koliko nas bo in bomo temu lažje prilagodili organizacijo. Prijave na shod na: https://glaszaotrokeindruzine.si/peticija/ Udeležba na shodu proti Golobovi vladi ter za zaščito družin in otrok je naša pravica, dolžnost in čast! Nobelova nagrajenka sv. Mati Terezija je nekoč rekla: »Če hočemo, da bo svet slišal sporočilo ljubezni, moramo iti ven«. Kolikokrat smo stopili ven, na ulico, in povedali, kako pomembna sta mama in oče za otroka, kako pomembno je za naše otroke, da družba, država in šola, spoštujejo materinstvo in očetovstvo? Verjetno premalokrat. Zato se ne smemo čuditi, da Slovenijo spreminjajo taki, kot sta Luka Mesec in Miha Kordiš, ki trdita, da ne potrebujemo »spodbujanja tradicionalnih vrednot materinstva in očetovstva«. 27.9. ob 17.00 pred Državnim zborom imamo veliko priložnost, da Slovenija sliši naše sporočilo materinske in očetovske ljubezni, ki sta najmočnejši sili sveta. Program bo lep, a ne predolg, tako da res pridite na ta pomemben in čudovit dogodek. Dobrodošli!