Tema: Tako boste vedeli, da je starostnik žrtev finančnih zlorab

Finančna zloraba starejših je resen problem, s katerim se srečujejo številni starejši ljudje po vsem svetu. Ta oblika zlorabe vključuje izkoriščanje, prevare, krajo ali zlorabo premoženja starejših oseb. Pogosto so žrtve te zlorabe zaradi svoje ranljivosti in pomanjkanja znanja o finančnih zadevah. Kako torej prepoznati znake finančne zlorabe starejših ter kako preprečiti tovrstne situacije?