Tema: CESTA ZARADI VARNOSTI ZAPRTA ZA VES PROMET: Začetek zahtevne sanacije podora

Kot so pristojni sklenili na zadnjem usklajevalnem sestanku, se zahtevna sanacija podora, ki je zasul lokalno cesto iz Zatolmina proti planini Polog, lahko začne v sredo, 10. aprila. Pogodbeni rok za izvedbo del je 8. junij. Dela bodo potekala tako, da bo izvajalec večje skalne gmote sprva drobil in odlagal na začasno deponijo na območju […]