Tema: Dedni redi: v katerem ste vi?

GospodarstvoCekin.sipred 104 dnevi
Dedovanje ureja Zakon o dedovanju in v tem je v 4. členu zapisano, da "so otroci enakopravni pri dedovanju ne glede na to, ali so rojeni v zakonski zvezi ali zunaj nje". Pri dedovanju je zelo pomembno, da razumete, kaj so dedni redi, ter da veste, v katerem dednem redu ste vi.