Tema: DL: Potep črnomaljskih profesoric

Na fotografiji so štiri profesorice s Srednje šole Črnomelj (od leve proti desni) profesorica nemščine Alexandra Kočevar, Katja Štefanič, ki poučuje biologijo, Simona Pavlič Pirh, profesorica španščine in zgodovine, ter profesorica slovenščine in sociologije Jelena Šikonja. Razen Simone, ki se čez Gorjance dnevno vozi iz Straže, so vse Belokranjke. preberite več »