Tema: BREZPILOTNI LETALNIK ZA UPORABO PRI NALOGAH ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Župan Alen Červ je v torek 9.4.2024 Občinskemu štabu civilne zaščite Občine Tolmin (OŠCZ Tolmin) v uporabo uradno predal brezpilotni letalnik, za nakup katerega je letošnji občinski proračun namenil 10.000 EUR sredstev. Pobudo za to je po lanskem letu, ki so ga močno zaznamovale številne ujme, dal poveljnik OŠCZ Tolmin Miha Vencelj. »Naj gre za reševanje […]