Tema: Premožni Američani postajajo previdnejši pri potrošnji

Premožni Američani so bili vedno gonilo ameriškega gospodarstva, a morda se njihova era počasi končuje. Premoženje ameriških gospodinjstev se je v zadnjih letih povečalo, in sicer kljub visoki inflaciji in povišanim stroškom zadolževanja.