Tema: Vzdrževanje površin ob vodotokih

Direkcija RS za vode poziva lastnike k vzdrževanju zemljišč na priobalnem območju ob vodotokih 2. reda.  Lastniki zemljišč morajo sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevati plavje (odpadno listje in druge plavajoče predmete), odpadke in druge opuščene in odvržene predmete ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.  Na področju Občine Miren-Kostanjevica spada reka Vipava v […]