Tema: O Goriški grofiji in grofu de Baguerju ta petek v Vili Vipolže

Mednarodni simpozij o Goriški grofiji in grofu de Baguerju, Vila Vipolže, 12. in 25. april 2024 Goriški muzej, Občina Brda in Musei provinciali di Gorizia prirejamo v okviru projekta »DeBAGUER & MUŠIČ – Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo« mednarodni simpozij »Grof Silverio de Baguer in Goriško-Gradiška grofija na prelomu iz 19. v 20. stoletje«. […]