Vir: Focus

GospodarstvoFocuspred 13 urami in 17 minutami
Partnerji projekta Povezani za gozdove smo zagnali kampanjo za dvig zavedanja o nujnosti vzpostavitve novih gozdnih rezervatov. Takšna območja so ključna za obstoj številnih živalskih vrst, biotsko pestrost in odpornost gozdov na podnebne spremembe. The post Za naravne gozdove – pustimo delček gozda pri miru appeared first on Focus .

petek, 19. april

GospodarstvoFocuspred 3 dnevi
S predsednikom Energetske zadruge Zeleni Hrastnik smo na podelitvi energetskih nagrad časnika Finance v sklopu 26. Dnevov energetikov prevzeli prvo uradno nagrado za prvi projekt zadruge, ki predstavlja tudi prvi primer zadružne skupnostne samooskrbe iz obnovljivih virov energije v Sloveniji. The post Posebno priznanje Financ za Sončno šolo Hrastnik appeared first on Focus .

ponedeljek, 15. april

GospodarstvoFocuspred 7 dnevi
Voditelje držav članic EU pozivamo k zavrnitvi škodljive fiskalne konsolidacije, saj ocenjujemo, da bo predviden dogovor o fiskalnih pravilih oviral EU pri doseganju dogovorjenih podnebnih in okoljskih ciljev. The post Pismo za podporo javnim naložbam in progresivni obdavčitvi za hiter in pravičen zeleni prehod appeared first on Focus .

torek, 9. april

GospodarstvoFocuspred 13 dnevi
Sončna šola Hrastnik je v ožjem izboru za nagrado fundacije SozialMarie za najboljše družbene inovacije. Gre za projekt, na katerega smo zelo ponosno in veseli bomo, če ga boste podprli na glasovanju za nagrado občinstva. The post Glasujte: Sončna šola Hrastnik je nominirana za nagrado SozialMarie appeared first on Focus .

ponedeljek, 8. april

GospodarstvoFocuspred 14 dnevi
Na drugem mednarodnem srečanju Moj upor – moja demokracija v Krakovu so imeli mladi priložnost izvedeti kako Evropska unija deluje, stkati nove prijateljske vezi in predstaviti svoje poglede na pereče probleme današnjega časa. The post Mlade evropska politika še kako zanima appeared first on Focus .

sreda, 3. april

GospodarstvoFocuspred 19 dnevi
Vabljeni k listanju in branju našega letnega poročila, v katerem na slikovit in zanimiv način predstavljamo dejavnosti Focusa v letu 2023. The post Focusovo letno poročilo: leto globljih sprememb appeared first on Focus .

ponedeljek, 25. marec

GospodarstvoFocuspred 28 dnevi
Nov vodnik Friends of the Earth Europe razčleni pogoste lažne obljube na področju hrane, kmetijstva in biotske raznovrstnosti, ki so del zelenega zavajanja podjetij in javnih politik. The post Kako se spopadati z zelenim zavajanjem podjetij in držav? appeared first on Focus .

petek, 22. marec

GospodarstvoFocuspred 31 dnevi
Osrednja tema 8. nacionalne konference o celostnem prometnem načrtovanju je bila prevozna revščina, ki jo v Focusu raziskujemo od leta 2022. V Sloveniji je zaradi razpršene poselitve in slabih alternativ osebnemu prevozu zelo izrazita. The post Prevozna revščina – prisilno lastništvo avtomobila ali socialna izključenost appeared first on Focus .
GospodarstvoFocuspred 31 dnevi
Predstavljamo nov priročnik S skrbnim pregledom v podjetjih do trajnostnosti o posledicah nedavno sprejete nove direktive CSDDD za podjetja ter posnetke predavanj in predstavitve z delavnice, ki smo jo pripravili na to temo. The post S skrbnim pregledom v podjetjih do trajnostnosti appeared first on Focus .

četrtek, 21. marec

GospodarstvoFocuspred 32 dnevi
Načrt »Road-to-Zero«, ki so ga pripravili v organizaciji T&E, bi omogočil uresničitev podnebnih ciljev EU, hkrati pa bi zagotovil čiste in cenovno dostopne rešitve, s pomočjo katerih bi lahko vsi vozniki prenehali uporabljati okolju škodljiva vozila na fosilna goriva. The post Čiste rešitve za vse: Načrt za razogljičenje avtomobilov appeared first on Focus .
GospodarstvoFocuspred 32 dnevi
Letošnji mednarodni dan gozdov je posvečen temi Gozdovi in inovacije: Nove rešitve za boljši svet, ki poudarja povezavo med gozdovi in tehnologijo pri reševanju podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti. Pozivamo k odgovornosti. The post Mednarodni dan gozdov appeared first on Focus .

torek, 19. marec

GospodarstvoFocuspred 34 dnevi
Sprejem direktive pa je zasenčen zaradi sprememb v zadnjem trenutku, ki so privedle do ošibitve direktive. Ta bo sedaj veljala le za približno 0,05 % podjetij in poslovnih dejavnosti v EU, ki običajno predstavljajo tveganje za okolje in človekove pravice. The post Direktiva CSDDD pomemben mejnik na področju zaščite človekovih pravic in okolja in odgovornosti podjetij appeared first on Focus .

sreda, 13. marec

GospodarstvoFocuspred 40 dnevi
Večina držav, na katere se Evropska unija zanaša pri uvozu vodika za doseganje preambicioznih ciljev, sploh ni pripravljena na povečanje proizvodnje - odvisne so od fosilnih goriv, primanjkuje jim vode, ni ustrezne infrastrukture. The post Vodikova mrzlica: načrti EU temeljijo na negotovem uvozu appeared first on Focus .

torek, 12. marec

GospodarstvoFocuspred 41 dnevi
"Če so planetarne meje presežene, ni zagotovila za stabilnost sistemov in s tem varnosti za prihodnje generacije," je opozorila prof. Lučka Kajfež-Bogataj na (hibridni) konferenci Življenje znotraj planetarnih meja, ki smo jo organizirali v okviru pobude Evropski podnebni pakt. The post Kako do ravnovesja med potrebami družbe in omejitvami Zemlje? appeared first on Focus .
GospodarstvoFocuspred 41 dnevi
V najnovejšo zbirko slovenskih dobrih praks blaženja podnebnih sprememb smo z Umanotero vključili socialno podjetje Eko Prlekija. Dobre prakse lokalne oskrbe z ekološko hrano s svojim zgledom pomembno spodbujajo prehod v bolj trajnostni prehranski sistem. The post Lokalna oskrba z ekološko hrano – eden ključnih členov za transformacijo prehranskega sistema appeared first on Focus .

ponedeljek, 11. marec

GospodarstvoFocuspred 42 dnevi
Nova študija (E)misija nič kaže, da rešitve za zmanjšanje izpustov iz prometa že obstajajo in da je mogoče do leta 2030 emisije iz prometa zmanjšati za več kot 90 % s hitrim izvajanjem dobro uveljavljenih ukrepov. The post Za izboljšanje prometa v mestih ne potrebujemo čudežne palice appeared first on Focus .

četrtek, 7. marec

GospodarstvoFocuspred 46 dnevi
Ženske so še vedno premalo zastopane v vseh vidikih energetskega sektorja, ki ostaja eden izmed spolno najmanj raznolikih sektorjev. Z vključevanjem načela enakosti spolov v ključne energetske politike lahko oblikujemo bolj vključujoč energetski sektor, ki krepi prispevek žensk v energetiki v času, ko se sektor sooča z izzivi razogljičenja. The post Z vključevanjem vidika spola do bolj vključujočih energetskih politik appeared first on Focus .

sreda, 6. marec

GospodarstvoFocuspred 47 dnevi
V šolskem letu 2023/2024 smo na osnovnih šolah po Sloveniji izvedli že 36 delavnic za skoraj 700 učencev. Delavnice potekajo v okviru projekta Partnerstvo za okolje in zdravje 3.0, kjer skupaj s partnerji izvajamo aktivnosti za ozaveščanje mladih o področjih okolja in zdravja. The post Delavnice o onesnaženosti zraka na osnovnih šolah po Sloveniji appeared first on Focus .

ponedeljek, 4. marec

GospodarstvoFocuspred 49 dnevi
Ali bo slovenska nogometna reprezentanca na Euro 2024 zmagovalka v okoljsko odgovornem potovanju na dogodek? Številne okoljevarstvene organizacije iz Evrope smo z odprtim pismom danes pozvale domače nogometne reprezentance k zavezi, da na evropsko nogometno prvenstvo Euro 2024 potujejo trajnostno. The post Odprto pismo Slovenski nogometni reprezentanci appeared first on Focus .

petek, 1. marec

GospodarstvoFocuspred 52 dnevi
V sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Zasavje in Lokalno akcijsko skupino Zasavje smo organizirali delavnico "Skupaj zmanjšujemo energetsko revščino v Zasavju", na kateri smo se z različnimi lokalni akterji pogovarjali o problemu energetske revščine ter o glavnih ovirah pri izvajanju energetskih obnov stanovanj v Zasavju. The post Skupaj zmanjšujemo energetsko revščino v Zasavju appeared first on Focus .